Reservatie- en annulatievoorwaarden

De gehele reservatie kan eveneens betaald worden via overschrijving. Wij vragen ook dit te doen ten laatste 7 dagen voor reservering met vermelding van uw naam, datum en uur van reservatie.

Onze bankgegevens
• Nationaal rekeningnummer:
• IBAN: BE04 0019 5444 6431

Wij vragen om besteld eten op voorhand te betalen (indien telefonisch zo afgesproken) via overschrijving ten laatste 7 dagen voor reservering met vermelding van uw naam, datum en uur van reservatie. Indien wij geen voorschot ontvangen hebben 2 dagen voor de reservatiedatum, kunnen wij uw boeking niet registeren en stellen wij de uren open voor andere personen.
Het resterende bedrag wordt ter plaatse betaald aan het einde van de sessie.

Indien u op het ingeplande tijdstip niet komt opdragen (no-show: zonder voorafgaandelijk te verwittigen) dan vragen wij om alsnog om uw boekingsbedrag te vervoldoen op ons rekeningnummer. Zoniet kan er nooit nog een nieuwe reservatie gemaakt worden. We vinden het zeer onaangenaam deze voorwaarden te handhaven maar dit is enkel om te voorkomen dat reservaties onbeantwoord blijven en economische werking niet in het gedrang te brengen.

Huisregels

- U dient de gehuurde uren te respecteren en tijdig het complex te verlaten. Indien u langer wenst te bijven gelieve dan eerst telefonisch contact op te nemen of dit mogelijk is.  Er is een supplement van € 5 voor de eerste 15 minuten vertraging, te vermeerderen met telkens € 5 per 15 minuten vertraging bij het verlaten van de private faciliteiten.
- Het is verplicht een douche te nemen vooraleer u het complex in gebruik neemt.
- Er geldt een algemeen rookverbod, met uitzondering van de tuin. Indien u buiten rookt, verzoeken wij u vriendelijk om de sigarettenpeuken te doven in de daartoe bestemde voorziening.
- Huisdieren zijn niet toegelaten.
- Indien een factuur gewenst  wordt deze binnen de 7 werkdagen per mail bezorgd.
VOORWAARDEN EN HUISREGELS
- Het is verboden om eigen drank of voedsel mee te brengen dan wel te nuttigen in onze faciliteiten.
- Het is verboden geschoeid het complex te betreden, uitgezonderd kleedkamer.
- Zelf handdoeken, slippers meebrengen is toegestaan.
- Het is verboden producten toe te voegen aan gelijk welk onderdeel van de faciliteiten van Maison d’o.
- Uit hygiënisch oogpunt is het gebruik van badlakens in de sauna en andere zit- en ligmogelijkheden vereist.
- Maison d’o is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van goederen.
- Kinderen dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassen.
- Kinderen onder de 12 jaar krijgen 50% korting als ze vergezeld worden door min. 2 volwassenen.
- Gebeurlijke ongevallen of verlies van goederen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gasten.
- De mogelijke medische implicaties van het gebruik van de wellnessaccommodatie en in het bijzonder van de sauna ( hartpatiënten) kunnen best met de behandelende geneesheer besproken worden en vallen onder de verantwoordelijkheid van de gasten. Maison d’o zal ten gevolge ook nooit in gebreke kunnen gesteld worden.
- We streven naar een zeer hygiënische privésauna en willen dit graag zo houden. Dit kan enkel en alleen als ook u uw medewerking toont. Vandaar zijn wij genoodzaakt om supplementen aan te rekenen als u zich niet aan de huisregels houdt. Alle aangebrachte schade zal vergoed moeten worden:
- Supplement van € 60 wanneer u het saunacomplex extreem nat of extreem vuil achter laat (voorbeeld: etensresten of andere voorwerpen in de baden, gebroken glazen doorheen het complex, kauwgom, gebruik van massageolie, het uitsmeren van diverse producten op vloer, muren, ramen... .
- Supplement van € 50 wanneer u in het saunacomplex rookt, eigen drank of eten nuttigt of als u eigen meegebrachte elektrische apparaten gebruikt.
- Boete van € 1000 wanneer u een product toevoegt aan een van onze baden (Stoombad, sauna, whirlpool, … .
- Kortom: Wanneer schade aangebracht wordt aan het door u gehuurde complex bent u verplicht de herstelling van de schade te vergoeden en wanneer het complex gesloten is om deze reden, vragen wij u een schadevergoeding van 5OO € per dag te betalen.

Kortom, wat U thuis niet doet, kan bij ons ook niet!
Maison d’o heft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te weigeren (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, e.d.).

Iedereen die een reservatie maakt bij wellnesscenter  Maison d’o verklaart zich automatisch akkoord met de voorwaarden en de huisregels.